Kwestionariusz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnika CIS Siedlce
Kodeks etyki pracowników i współpracowników
Kurs spawania - Karta zgłoszenia