Sekcja florystyczno-ogrodnicza
Sekcja krawiecko-szwalnicza
Sekcja gastronomiczna
Sekcja ślusarsko-spawalnicza
Sekcja remontowo-porządkowa
Sekcja opiekun osób starszych