Sekcja florystyczno-ogrodnicza
Sekcja gastronomiczna
Sekcja ślusarsko-stolarska
Sekcja remontowo-porządkowa
Sekcja opiekun osób starszych
sekcja krawiecko-szwalnicza
Sekcja administracyjno-biurowa