Partnerzy instytucjonalni:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wojewoda Mazowiecki
 • Urząd Miasta Siedlce – Prezydent Miasta Siedlce, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach
 • Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie
 • Wojewódzki Urząd Pracy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
 • Urząd Skarbowy w Siedlcach
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Sąd Rejonowy w Siedlcach – kuratorzy sądowi
 • Prokuratura Okręgowa w Siedlcach
 • Komenda Miejska Policji w Siedlcach
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

Partnerzy instytucjonalni – z obszaru edukacji i kultury:

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
 • Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych im. Prof. Zbigniewa Religi Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
 • Biblioteka Publiczna w Siedlcach
 • Muzeum Regionalne w Siedlcach
 • Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
 • Archiwum Państwowe
 • Akademia Jazdy OSK Siedlce Robert Jóźwik
 • Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • 18 Dywizja Zmechanizowana

Nieodłącznym partnerem CIS-u jako podmiotu ekonomii społecznej jest:

– Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Siedlcach

– Siedlecka Spóldzielna Socjalna Caritas

– Fundacja Leny Grochowskiej

Organizacje pozarządowe:

 • Caritas Diecezji Siedleckiej
 • Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
 • Fundacja Leny Grochowskiej Zakład Rękodzieła Artystycznego
 • Fundacja Emmaus and Dalarna
 • Stowarzyszenie Szansa w Siedlcach

Przedsiębiorcy/ biznes w tym przedsiębiorstwa społeczne:

 • Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas
 • Mostostal Siedlce
 • Galeria Siedlce
 • Siedlecka Manufaktura Kawy
 • Kokostex
 • Zakład Krawiecki „Delfin”
 • PPH Iwonex Iwona Księżopolska