Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej jest jednostką realizującą reintegrację zawodową przez praktyczną naukę zawodu i reintegrację społeczną. Wspieramy ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. osoby bezrobotne czy niepełnosprawne).

Z naszą pomocą mogą wrócić na rynek pracy z uaktualnionymi lub zupełnie nowymi (przekwalifikowanie) kwalifikacjami zawodowymi, odpowiadającymi zapotrzebowaniu na siedleckim rynku pracy. Mają też okazję zmienić swoje dotychczasowe postawy i sposoby funkcjonowania na zgodne z normami oraz wartościami społecznymi.

Projekt Partnerski
 • Od dnia 1 września 2019 roku Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach bierze udział w projekcie „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. St. Żółkiewskiego w Siedlcach”  w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Partnerem społecznym jest Caritas Diecezji Siedleckiej, którego jednym z zadań jest prowadzenie działalności o charakterze usługowo-handlowym. Centrum Integracji Społecznej realizuje zadanie partnera społecznego i prowadzi punkt gastronomiczny w IV LO im. H. St. Żółkiewskiego.

 

 • Od dnia 1 czerwca 2020 roku Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach realizuje zadanie publiczne pod nazwą ” Kompleksowa odnowa społeczno-zawodowa z Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach”. Jest to zadanie realizowane w ramach programu ” Od wykluczenia do aktywizacji” Priorytet I Zadanie 1, dofinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada rozszerzenie oferty reintegracyjnej Centrum, która ma jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby uczestników oraz lokalnego rynku pracy. Jest to diagnoza potrzeb każdego uczestnika, wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego, trening umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie zawodowe. Celem projektu jest tez nawiązanie partnerskiej współpracy z gminami powiatu siedleckiego, które skierowały do udziału w projekcie 12 osób – z gmin:
  • Zbuczyn
  • Siedlce
  • Skórzec
  • Domanice

  ” Kompleksowa odnowa społeczno-zawodowa z Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach” jest niepowtarzalną szansą na metamorfozę dotychczasowej oferty reintegracyjnej CIS.

 • Od dnia 01.04.2021r. Centrum integracji Społecznej w Siedlcach realizuje projekt partnerski „CIS-OWIANKI I CIS-OWNICY TO FACHOWI PRACOWNICY” od wykluczenia do aktywizacji program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022, dofinansowany ze środków budżetu Państwa. Partnerem projektu są podmioty ekonomii społecznej – przedsiębiorcy społeczni tj. Fundacja Leny Grochowskiej z Siedlec oraz Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas.
  Projekt trwa 6 miesięcy, wsparciem objęliśmy 12 osób, mieszkańców powiatu Siedleckiego ziemskiego oraz grodzkiego. Grupa docelowa stanowią osoby które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym lub powodujące ubóstwo.
Nasza Kadra

Agata Ługowska – kierownik Centrum Integracji Społecznej

Teresa Chmielak – główna księgowa

Angelika Dyć – księgowa

Edyta Czyżewska – specjalista ds. wynagrodzeń, menadżer

Magdalena Misiak – pracownik socjalny

Urszula Kosińska – pedagog, pracownik administracyjny, instruktor sekcji administracyjno-biurowej

Marzena Borowska – instruktor sekcji florystyczno-ogrodniczej

Joanna Garbaczewska – instruktor sekcji florystyczno-ogrodniczej

Anna Kuć – instruktor sekcji krawiecko-szwalniczej

Anna Kamecka – instruktor sekcji krawiecko-szwalniczej

Alicja Zarzycka – instruktor sekcji gastronomicznej

Katarzyna Czarnocka – instruktor sekcji gastronomicznej

Diana Kosyl Gil – sprzedawca, kucharz

Andrzej Leszczyński – instruktor sekcji ślusarsko-spawalniczej

Andrzej Wojnowski – instruktor sekcji ślusarsko-spawalniczej, kierowca

 

Jubileusz
10 lat CIS

 

Zachęcam do zapoznania się z prezentacją 10 lat działania Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach