Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej jest jednostką realizującą reintegrację zawodową przez praktyczną naukę zawodu i reintegrację społeczną. Wspieramy ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. osoby bezrobotne czy niepełnosprawne).

Z naszą pomocą mogą wrócić na rynek pracy z uaktualnionymi lub zupełnie nowymi (przekwalifikowanie) kwalifikacjami zawodowymi, odpowiadającymi zapotrzebowaniu na siedleckim rynku pracy. Mają też okazję zmienić swoje dotychczasowe postawy i sposoby funkcjonowania na zgodne z normami oraz wartościami społecznymi.

Projekt Partnerski

Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”.

Celem projektu jest zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkującym powiat siedlecki i korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.

 

 

W projekcie partnerskim biorą udział:

  • Gmina Kotuń,
  • Gmina Siedlce,
  • Gmina Skórzec,
  • Gmina Mokobody,
  • Gmina Wiśniew,
  • Gmina Wodynie,
  • Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach,
Nasza Kadra

Agata Ługowska – kierownik Centrum Integracji Społecznej

Andrzej Leszczyński – zastępca kierownika, instruktor sekcji ślusarsko-spawalniczej

Danuta Skwierczyńska – koordynator aktywizacji zawodowej

Teresa Chmielak – główna księgowa

Katarzyna Wojnowska – specjalista d.s. wynagrodzeń

Magdalena Misiak – pracownik socjalny

Marzena Borowska – instruktor sekcji florystyczno-ogrodniczej

Mirosław Szyszło – instruktor sekcji remontowo – porządkowej

Anna Kostyra – instruktor sekcji opiekun osób starszych

Joanna Garbaczewska – asystent instruktorów

Anna Kuć – instruktor sekcji krawiecko-szwalniczej

Alicja Zarzycka – instruktor sekcji gastronomicznej

Andrzej Wojnowski – instruktor sekcji ślusarsko-spawalniczej, kierowca

Walerian Tomaszewski – instruktor sekcji ślusarsko-spawalniczej

Jubileusz
10 lat CIS

 

Zachęcam do zapoznania się z prezentacją 10 lat działania Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach