Sek­cja Kra­wiec­ko – Szwal­ni­cza

004
003
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zakres usług:

  • szy­cie ubrań robo­czych, far­tu­chów
  • szy­cie koszu­lek polo, T-shir­tów, ubrań dzie­cię­cych
  • szy­cie poście­li (poszwy, poszew­ki)
  • wszy­wa­nie zam­ków do spodni, spód­nic, kur­tek
  • skra­ca­nie spodni, spód­nic
  • obrę­bia­nie firan, zasłon
  • inne, indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nia