Wycieczka do Warszawy dla Uczestników i pracowników CIS.

Wycieczka do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, do Sejmu RP, oraz Ogrodów Świateł w Wilanowie.
9 grudnia wzięliśmy udział w wycieczce do Warszawy. Trasa zwiedzania rozpoczęła się w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie spotkaliśmy się z Panią Minister Anitą Czerwińśką. Kolejnym punktem wycieczki był Sejm, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy kompleks budynków sejmowych. Następnie przeszliśmy do galerii Sali Posiedzeń sejmu, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z Panią poseł Teresą Wargodzką. Był to wyjątkowy moment, kiedy mogliśmy zwiedzić miejsce, które widujemy w telewizji czy w internecie. Wieczór spędziliśmy spacerując w Królewskim Ogrodzie Światła w Wilanowie.
Wyjazd integracyjny został dofinansowany ze środków RPO WM w ramach działalności https://www.facebook.com/SiedleckiOWES
#ekonomiaspołeczna