Wizyta studyjna w pracowniach rękodzieła artystycznego Fundacji im. Leny Grochowskiej w Siedlcach.

Wizyta studyjna w pracowniach rękodzieła artystycznego Fundacji im. Leny Grochowskiej w Siedlcach w ramach projektu Cis-owianki i Cis-owiacy to profesjonalni pracownicy.
„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023” dofinansowany przez MRiPS.