Warsztaty tkackie z wypieku chleba oraz rzeźbiarskich w Łochowie.

W dniach 14 i 15 września 2022 roku uczestnicy Centrum Integracji Społecznej mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach tkackich, z wypieku chleba oraz rzeźbiarskich w Łochowie.
Pałac i Folwark Łochów położony jest w sercu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką Liwiec, na terenie o powierzchni 27ha. Jest własnością prywatną. Został odbudowany i odrestaurowany przez firmę deweloperską Arche w latach 2005 – 2008. Na terenie obiektu znajdują się domki rzemieślnicze Fundacji Leny Grochowskiej (partner projektu który obecnie realizujemy), w których prowadzone są warsztaty: ceramiczne, pieczenia chleba, rzeźbiarskie, tkackie. Warsztaty dają możliwość integracji w mniejszych grupach i twórczego spędzenia czasu.
WARSZTATY TKACKIE. Tematyką warsztatów było wprowadzenie w praktyczną budowę tradycyjnego krosna dwuosnowowego, osnuwanie krosna dwuosnowowego, dobór przędzy, tkanie na krośnie dwuosnowowym. Wykonanie tkaniny własnej na krośnie dwuosnowowym.
WARSZTATY WYPIEKU CHLEBA NA ZAKWASIE W TRADYCYJNYM PIECU OPALANYM DREWNEM. Tematyka obejmowała zakwas-sporządzanie, dokarmianie; budowa pieca tradycyjnego, wyrabianie ciasta, wypiek chleba w piecu tradycyjnym (palenisko jest jednocześnie komorą do wypieku chleba), przygotowanie i wypiekanie chleba przez uczestników.
WARSZTATY RZEŹBIARSKIE. Zakres warsztatów miał na celu wprowadzenie w tematykę: drewno wykorzystywane do rzeźbienia, narzędzia tradycyjne i współczesne, techniki, rzeźba w drewnie przy użyciu dłut i tradycyjnych narzędzi, sporządzenie własnej płaskorzeźby.
Obecnie realizujemy projekt „Warsztaty Rękodzieła Ludowego – rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce” Projekt dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Budżet Państwa.