Spotkanie z obywatelami Ukrainy w Domu Uchodźcy.

W dniu 10.08.2022r. pracownik socjalny Centrum Integracji Społecznej oraz uczestnicy sekcji administracyjno-biurowej udali się do Domu Uchodźcy, który znajduje się przy ul. Bema 1 w Siedlcach. Głównym celem spotkania było zapoznanie uchodźców z Ukrainy, z ofertą CIS-u związaną z reintegracją oraz praktyczną nauką zawodu. Obywatele Ukrainy mieli możliwość wypełnienia wszystkich potrzebnych dokumentów na miejscu. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z projektem, który obecnie realizujemy „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 „Razem możemy więcej”.