Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym.

Odbyły się ostatanie spotkania indywidualne z doradcą zawodowym Panią Anną Balińską.
Cykl spotkń prowadzony był w ramach projektu który obecnie realizujemy „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Odbyły się ostatanie spotkania indywidualne z doradcą zawodowym Panią Anną Balińską.
Cykl spotkń prowadzony był w ramach projektu który obecnie realizujemy „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.