Reintegracja społeczna w ramach projektu „CIS-OWIANKI CIS-OWNICY TO PROFESJONALNI PRACOWNICY„.

W dniu dzisiejszym odbyły się kolejne bardzo ważne zajęcia reintegracji społecznej. W pierwszej części prowadzącą była Psycholog Pani Anna Sachanowicz, zajęcia pt. „Akademia Dobrego Rodzica”. W drugiej częsci Uczestnicy mieli możliwość rozmowy z Panią Małgorzatą Paczóską pracownikiem Stowarzyszenia SZANSA – Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem.
Obecnie realizujemy projekt CIS-OWIANKI CIS-OWNICY TO PROFESJONALNI PRACOWNICY„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023” dofinansowany przez MRiPS.
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie uczą się i tabela