Reintegracja społeczna „CIS-owianki i CIS-ownicy to fachowi pracownicy”

No i mamy piąteczek 🙂 dla naszego Centrum jest to bardzo ważny dzień tygodnia! Nasi uczestnicy spotykają się na reintegracji społecznej, której działania mają na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Dzięki projektowi „CIS-owianki i CIS-ownicy to fachowi pracownicy”, pierwszą część zajęć poprowadziła Pani Anna Balińska pt. „mój wewnetrzny bohater- warsztat zmiany”. W drugiej części Pan Dawid Drzewowski poprowadził zajęcia praktyczne pt. „przygotowanie produktu do sprzedaży”.