Reintegracja Społeczna.

W ubiegły piątek 18.11.2022r. odbyły się zajęcia reintegracji społecznej, Uczestnicy po raz kolejny mieli możliwość rozmowy z Panią Małgorzatą Paczóską pracownikiem Stowarzyszenia SZANSA – Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem. W drugiej części prowadzącą była Psycholog Pani Anna Sachanowicz, zajęcia pt. „Akademia Dobrego Rodzica”.
A to za sprawą projektu który obecnie realizujemy „Warsztat Rękodzieła Ludowego – rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce” Projekt dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Budżetu Państwa.