Praktyki zawodowe w naszym punkcie gastronomicznym w IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.

„Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” jest najnowszym projektem realizowanym obecnie w naszym CIS. Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach projektu Uczestnicy odbywają praktyki zawodowe w naszym punkcie gastronomicznym w IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach.