PORADNICTWO PRAWNE zorganizowane dla naszych uczestników w ramach projektu.

PORADNICTWO PRAWNE zorganizowane dla naszych uczestników w ramach projektu CIS-OWIANKI CIS-OWNICY TO PROFESJONALNI PRACOWNICY „Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023” dofinansowany przez MRiPS.
Konsultacje prawne prowadzi Pani Agnieszka Świerczewska.
Skip to content