Nowy sprzęt na sekcji gastronomicznej.

Z wielką radością informujemy, że na naszej kuchni zaszło ostatnio bardzo dużo zmian! Dzięki wsparciu finansowemu Caritas Diecezji Siedleckiej został zakupiony nowy sprzęt gastronomiczny oraz zmodernizowano instalację elektryczną, gazową i hydrauliczną. Na co dzień sekcja gastronomiczna przygotowuje obiady dla Uczestników CIS, podopiecznych Jadłodajni CDS, w tym dla osób potrzebujących z Ukrainy, obiady dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siedlcach, podwieczorki dla świetlic socjoterapeutycznych, obiady dla Domu dziennego „Senior+” w Stoku Lackim, prowadzi punkt gastronomiczny w IV LO oraz usługi gastronomiczne dla klientów zewnętrznych.