Nowe rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej

Zatrudnienie socjalne było kluczowym tematem seminarium, które odbyło się w minioną środę (20 czerwca) w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m.in.: Elżbieta Bogucka – zastępca dyrektora MCPS w Warszawie, Ewa Merchel – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, Andrzej Hojna – prezes Mostostal Siedlce, Przemysław Grzegrzółka – z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Elżbieta Łastowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu, a także kierownicy i pracownicy socjalni Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu miasta i powiatu siedleckiego.  Spotkanie otworzył i przywitał gości ks. Marek Bieńkowski – dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, a prowadzącą spotkanie była Agata Ługowska, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.

Uczestnicy seminarium podjęli wspólnie szeroki temat, jakim jest pomoc mieszkańcom Siedlec i powiatu siedleckiego, którzy długotrwale pozostają bez pracy lub środków do życia. We współpracy z Caritas Diecezji Siedleckiej zaprezentowana została szeroka oferta dotycząca pomocy takim osobom: począwszy od Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej, które oferuje pomoc żywnościową i finansową dla osób ubogich, po Ośrodek Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem, gdzie można skorzystać z porad psychologa i prawnika oraz otrzymać wsparcie socjalne.

Centrum Integracji Społecznej, jako największa i najprężniej działająca instytucja reintegracji społecznej i zawodowej na Mazowszu, również zaprezentowało ofertę dotyczącą poszczególnych sekcji zawodowych, zasady współpracy z partnerami samorządu terytorialnego oraz biznesem. Jak mówi Agata Ługowska, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, współpraca z biznesem i samorządem daje nowe możliwości pomocy osobom w trudnej sytuacji. – „Zostały poruszone kwestie poszerzenia współpracy, otwarcie się na nowe możliwości i kierunki działania, aby uczestnicy CIS mogli w pełni skorzystać nie tylko z podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, ale w głównej mierze wejść na rynek pracy i uczestniczyć w nim czynnie bez żadnych obaw” – dodaje kierownik CIS.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym naszym seminarium i liczymy na dalszą współpracę w zakresie pomocy osobom potrzebującym.