Nowa sekcja administracyjno-biurowa w CIS

Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach realizuje kolejny program, pomagający osobom wykluczonym w zdobywaniu nowych zawodów.

  Niedawno Centrum rozpoczęło realizację finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu „Od wykluczenia do aktywizacji”. Zadanie skierowane jest do mieszkańców Siedlec i okolic.

W ramach projektu utworzona została sekcja administracyjno-biurowa. Przewidziano w niej 4 nowe miejsca do praktycznej nauki zawodu. Instruktorem zawodu jest Urszula Kosińska – pedagog i pracownik administracyjny Centrum.

Na projekcie „Od wykluczenia do aktywizacji” zyskają też obecni uczestnicy CIS. Do tej pory oprócz nauki nowego zawodu w Centrum mogli korzystać m.in. ze wsparcia pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa i instruktora zawodu. Teraz mogą skorzystać również z treningów interpersonalnych i intrapersonalnych (rozumienie własnych stanów wewnętrznych), doradztwa prawnego, Ryneczku Pracy, Akademii Dobrego Rodzica.

Program „Od wykluczenia do aktywizacji” w Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach będzie realizowany do końca roku.