Fotorelacja z realizacji zamówienia przez sekcję krawiec-szwacz .

Fotorelacja z realizacji zamówienia przez sekcję krawiec-szwacz 🪡🧵🧶 🤗
Obecnie realizujemy projekt „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
CIS-OWIANKI CIS-OWNICY TO PROFESJONALNI PRACOWNICY
„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023” dofinansowany przez MRiPS.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i żelazko
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, żelazko, kołdra i tekst
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i kołdra
Może być zdjęciem przedstawiającym żelazko i kołdra
Może być zdjęciem przedstawiającym słoń i zabawka
Może być zdjęciem przedstawiającym nosorożec, słoń i tekst
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst