„CIS-OWIANKI CIS-OWNICY TO PROFESJONALNI PRACOWNICY”

Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedleckim Centrum Integracji Społecznej od 1 marca 2023r. realizuje projekt:
CIS-OWIANKI CIS-OWNICY TO PROFESJONALNI PRACOWNICY
„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023” dofinansowany przez MRiPS.
Priorytet II Ścieżki reintegracji Zadanie 1 wspieranie podmiotów zatrudnienia socjalnego w dostosowaniu ofert reintegracyjnej do potrzeb pracodawców oraz Zadanie 2 tworzenie ścieżek reintegracji ułatwiających płynne przejście uczestników CIS do zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej oraz umożliwienie im kontynuowania reintegracji po podjęciu zatrudnienia. Projekt zakłada zwiększenie skali usamodzielnienia ekonomicznego absolwentów CIS.
W ramach realizacji Programu zostaną zastosowane m. in:
– diagnoza potrzeb każdego uczestnika
– wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego
– wsparcie: wykwalifikowanej kadry – trening umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji – wsparcie zawodowe.