Warsztaty poprowadzone przez doradcę zawodowego P. Annę Balińśką pt. „Wystartuj na rynek pracy”.

W dniu  05.12.2022r. odbyły się kolejne warsztaty poprowadzone przez doradcę zawodowego P. Annę Balińśką pt. „Wystartuj na rynek pracy” Pierwsze kroki na rynku pracy.
Spotkanie grupowe zostało zorganizowane dla Uczestników Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, którzy biorą udział w projekcie „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.