Zrealizowaliśmy kolejne zamówienie w ramach projektu „Rękodzieło – serca dzieło”, podjętego przez PKN ORLEN, we współpracy z Departamentem Ekonomia Społeczna

Zrealizowaliśmy kolejne zamówienie w ramach projektu „Rękodzieło – serca dzieło”, podjętego przez PKN ORLEN, we współpracy z Departamentem Ekonomia SpołecznaMinisterstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Celem akcji jest wspieranie miejsc pracy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych problemem długotrwałego bezrobocia, a także dla osób doświadczających kryzysu bezdomności. Jesteśmy dumni z tego, że produkty wytwarzane w naszych sekcjach przez Uczestników trafiły do wybranych stacji PKN ORLEN w Polsce. 🫶 

#RękodziełoSercaDzieło #Orlen #Współpraca #Rękodzieło