Reintegracja społeczna.

Mamy piątek 😃dzisiaj odbyły się zajęcia reintegracji społecznej, zorganizowane dla naszych uczestników w ramach projektu CIS-OWIANKI CIS-OWNICY TO PROFESJONALNI PRACOWNICY „Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023” dofinansowany przez MRiPS. Prowadzącą zajęcia była Pani Katarzyna Dobijańska, na których poruszane były kwestie przemocy domowej i jak sobie z nią radzić.

Skip to content