Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Od stycznia 2023r. Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje zadanie publiczne powierzone przez Prezydenta Miasta Siedlce pod nazwą „Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić”.
Pomoc kierowana jest do mieszkańców Miasta Siedlce, którzy własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie ciepłego posiłku. Do otrzymania posiłku upoważnia decyzja administracyjna wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
Obiady wydawane są w Siedlcach od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-14.00, przy ul. Świętojańskiej 4.
Realizacja zadania publicznego finansowana jest z dotacji otrzymanej od Miasta Siedlce.