Największe osiągnięcia Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach to sukcesy Uczestników polegających na usamodzielnieniu się ekonomicznym, wyjściu z systemu pomocy społecznej i powrocie na otwarty rynek pracy.

Nasze starania w realizację misji pomocy społecznej zostały dodatkowo uhonorowane wieloma prestiżowymi nagrodami. Te wyróżnienia są świadectwem naszej nieustannej pracy i pasji, którą wkładamy w każdy aspekt naszej działalności.

Aleksandria

W 2024 roku Cis został nagrodzony prestiżową nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce, wyróżniającą osoby i instytucje, które swoją pracą, talentem, umiejętnościami i społecznikowską pasją przyczyniły się do rozwoju Siedlec w różnych sferach życia.

„Aleksandria” nosi historyczną dla miasta Siedlce, nazwę. Przypomina XVIII-wieczny rozkwit Siedlec pod rządami księżnej Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej. Za jej sprawą powstały wówczas w Siedlcach najważniejsze, do dziś istniejące obiekty architektoniczne z ratuszem i pałacem na czele. Była miłośniczką i mecenasem sztuki, założycielką pięknego parku krajobrazowego, z którego okrojonej formy korzystamy do dzisiaj.

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2023

Nasze Centrum Integracji Społecznej zostało wyróżnione przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w konkursie Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023 w kategorii: „Sukces rynkowy”.

Konkurs ten miał na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

CIS w Siedlcach został siedmiokrotnie nagrodzony Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 oraz 2022) oraz w 2023 Super Marką.

MMES to wyraz dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Mazowiecka Marka to wartość wypracowana na rzecz lokalnej społeczności. Jest konkursem, w którym Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje wyróżnienia najlepszym podmiotom, organizacjom pozarządowym i osobom działającym na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.