Warto mieć wartości, czyli co jest dla mnie ważne w pracy.

W dniu dzisiejszym odbyły się zajęcia reintegracji społecznej pt. „warto mieć wartości, czyli co jest dla mnie ważne w pracy”.
Zajęcia poprowadziła Pani Anna Balińska – doradca zawodowy.
„Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.