Sekcja gastronomiczna

Sekcja gastronomiczna przygotowuje obiady dla Uczestników CIS, podopiecznych Jadłodajni Caritas Diecezji Siedleckiej, w tym m.in. Wigilię dla Ubogich, obiady dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siedlcach, podwieczorki dla świetlic socjoterapeutycznych, obiady dla Dziennego Domu Seniora „Senior+” w Stoku Lackim, i inne usługi gastronomiczne (np.cateringi zewnętrzne).

CIS Siedlce prowadzi działalność o charakterze usługowo-handlowym w projekcie „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Punkt ruszył z początkiem września 2019 r. w formie sklepu uczniowskiego prowadzącego sprzedaż uczniom produktów żywnościowych oraz sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych całej społeczności lokalnej. Do prowadzenia punktu usługowo – handlowego zostały zatrudnione cztery osoby, w tym dwie niepełnosprawne.

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W SEKCJI

 

Z nami nauczysz się:

  • przygotowywać potrawy i posiłki dla dużej liczby osób,
  • przygotowywać produkty do obróbki,
  • piec ciasta i ciastka,
  • układać menu,
  • obsługiwać imprezy okolicznościowe.