Reintegracja zawodowa.

Co to jest reintegracja zawodowa?
☑️ oznacza działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
W naszym CIS mamy 7 sekcji zawodowych:
🔘krawiecko-szwalniczą
🔘florystczno-ogrodniczą
🔘opiekun osób strszych
🔘administracyjno-biurową
🔘gastronomiczną
🔘remontowo-porządkową
🔘ślusarsko-spawalniczą
Zapraszamy jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu naszego CIS 🤗
Obecnie realizujemy projekt „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.