Reintegracja Społeczna

Ruszyły treningi inter- i intrapersonalne!
To wszystko dzięki projektowi ” Od wykluczenia do aktywizacji” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zajęcia prowadzone są przez wyjątkową osobę dr Katarzynę Marciniak – Paprocką (nic dziwnego, że na zakończenie Pani Paprocka otrzymała gromkie brawa 🙂 🙂 🙂 ) Serdecznie dziękujemy za przybycie, poświęcony czas i przekazanie tak ważnych wartości. Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach realizuje projekt: „Od wykluczenia do aktywizacji”, finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, realizowany od czerwca do końca grudnia 2020r.