Piękne bukiety z cukierków

Piękne bukiety z cukierkami.
Sekcja florystyczno-ogrodnicza wykonuje zamówienia indywidualne. Zapraszamy do siedziby CIS, przy ul. Budowanej 1 w Siedlcach oraz do sklepu przy ul. bpa Świrskiego 57.