Dla pracodawców

Dobre praktyki potwierdzają, że wspólne działania z biznesem przynoszą najlepsze efekty w procesie przywracania osób długotrwale bezrobotnych na otwarty rynek pracy. Zapraszamy zatem firmy – do współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.

W ramach wspólnych działań oferujemy Pracodawcom:

  1. Świadczenie usług podwykonawczych w obszarach naszej aktywności (krawiecko-szwalniczej, florystycznej, remontowej, gastronomicznej, opiekuńczej, spawalniczej, administracyjno-biurowej), którymi firmy dotychczas nie były zainteresowane, bo nie generują trwałego zysku.

Mocne strony:

nasze usługi uszczelniają działalność firm, tym samym generują oszczędności, które nie były dotąd możliwe – zważywszy na niską rentowność potrzebnych, choć nierentownych przedsięwzięć.

       2. praktyki zawodowe w formie świadczenia usług przez uczestnika Centrum nawet do sześciu miesięcy.

Mocne strony praktyk zawodowych:

  • przygotowanie potencjalnego pracownika pod konkretne potrzeby firmy przy minimalnych kosztach po stronie pracodawcy
  • potwierdzenie nabytych kwalifikacji i kompetencji potencjalnego pracownika
  • wypracowanie dobrych nawyków pracowniczych, ważnych w kulturze organizacyjnej firmy.

Po okresie praktyk zawodowych lub po ukończeniu Programu w Centrum, istnieje możliwość skorzystania z dotacji Funduszu Pracy na mocy ustawy o zatrudnieniu socjalnym – na roczne, tzw. zatrudnienie wspierane absolwentów CIS.

Co to oznacza dla pracodawcy:

  • uzyskanie dotacji wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne przez okres pierwszych 6 miesięcy

Ważne: pracodawca nie zwraca dotacji w przypadku zerwania umowy przez którąś ze stron (pracodawca-pracownik) – nie musi też (ale może) zawierać kolejnej umowy o zatrudnienie, po ustaniu zatrudnienia wspieranego.