Kierownik CIS, Agata Ługowska po raz drugi powołana do Rady Zatrudnienia Socjalnego.

Agata Ługowska, Kierownik Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej i Prezes Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas, została powołana przez Minister Marlenę Maląg po raz drugi do Rady Zatrudnienia Socjalnego, działającej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na lata 2023 – 25.
Głównym zadaniem Rady Zatrudnienia Socjalnego jest opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zatrudnienia socjalnego oraz integracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Ponadto Rada przygotowuje dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej różne ekspertyzy dotyczące bieżących problemów społecznych oraz inicjuje niezbędne zmiany aktów prawnych z tego obszaru.
Nominacje oraz pierwsze posiedzenie Rady III kadencji odbyło się w ubiegły czwartek (19 stycznia).