Bo we współpracy siła!

Czyli o nowych porozumieniach! Od dnia 15 kwietnia 2019 roku podpisaliśmy porozumienie z Gmina Domanice oraz Gminą Wiśniew dotyczące możliwości kierowania mieszkańców do realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Od początku istnienia mamy porozumienie z Miastem Siedlce, a od roku 2013 także z Gminą Siedlce.
Do tej pory współpracowaliśmy również z: Gminą Skórzec, Gminą Kotuń oraz Gminą Mokobody.