Bank PEKO I Oddział w Siedlcach wspiera Jadłodajnię Caritas.

Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje nową formę wsparcia tj. ŚNIADANIA DOBROCI. Odbywają się one w każdą środę w godz. 8.30-9.30 na Jadłodajni przy ul. Świrskiego 57 w Siedlcach. Ze Śniadań Dobroci korzystają osoby ubogie, w tym znajdujące się w kryzysie bezdomności,
Inicjatywę wsparł Bank PEKO I Oddział w Siedlcach poprzez zakupienie 35 krzeseł na Jadłodajnię oraz przekazał 100 kubków. Dziękujemy serdecznie Pani Dorocie Grochowskiej wraz z zespołem wolontariuszy za zaangażowanie i wsparcie naszej inicjatywy.
Jadłodajnia dla ubogich w Siedlcach jest prowadzona przez Caritas Diecezji Siedleckiej od czerwca 2001 roku, natomiast dzieło to od 2013 roku kontynuuje z ramienia Caritas – Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.
Jadłodajnia przygotowuje posiłki dla podopiecznych Caritas którzy zostali skierowani do tej formy pomocy przez Centrum Wsparcia CDS jak również osoby „z ulicy”, które są osobami potrzebującymi, jak również dla uczestników Centrum. Są to osoby w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej, dla których jest to często jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Na Jadłodajni przygotowywane są także posiłki dla dzieci z Świetlic Socjoterapeutycznych, osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz osób starszych z Dziennego Domu Seniora „Senior+”. Łącznie Jadłodajnia przygotowuje ponad 200 posiłków dziennie🥰