Program „Od wykluczenia do aktywizacji”.

W związku z otrzymaniem przez Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach dofinansowania MRPiPS w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji”, rozpoczynamy rekrutację na uczestników CIS wśród osób zamieszkałych na terenie powiatu siedleckiego.

Projekt trwa 6 miesięcy, wsparciem możemy objąć 12 osób.

Uczestnicy będą mieli do wyboru 7 sekcji zawodowych:
ślusarz-spawacz,
remontowo-porządkową,
krawiecko-szwalniczą,
florystyczno-ogrodniczą,
opiekuna osób starszych,
gastronomiczną,
administracyjno-biurową.

Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem w oparciu o Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, który określa sposób współpracy pomiędzy Uczestnikiem a CIS.

W ramach programu zostaną zastosowane m. in:
– bezpłatne badania lekarskie;
– bezpłatne szkolenie bhp i ppż;
– pokrycie kosztów dojazdu do CIS;
– nowe doświadczenie / kwalifikacje zawodowe;
– nieodpłatnie jeden posiłek gorący dziennie;
– wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego
niepodlegającego windykacji komorniczej
– wsparcie: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga,
prawnika, doradcy zawodowego,instruktora zawodu itp.;

Zapraszam do skorzystania z oferty CIS-u, a w razie pytań jesteśmy do dyspozycji pod nr tel.: 509 588 093.

Liczba miejsc ograniczona. Na zgłoszenie kwestionariuszy czekamy do 15 czerwca 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy.
Znajdujemy się przy ul. Budowlana 1 😊