Zajęcia reintegracji społecznej.

Miniony piątek był dniem reintegracji społecznej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej. Zajęcia rozpoczął Ks. Paweł Wojdat – specjalista od terapii uzależnień, uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych z alkogoglami.
Następie, zajęcia poprowadzili strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Panowie przekazali uczestnikom wiedzę teoretyczną oraz praktyczną związaną z udzieleniem pierwszej pomocy.
Ostatnim gościem była Pani Magda Ozygała – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Caritas Diecezji Siedleckiej.
Serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę 🙂