Warsztaty tkackie w Centrum Integracji Spolecznej.

 W Centrum Integracji Społecznej organizowane są warsztaty rękodzieła ludowego, podczas których uczestnicy poznają tajniki budowy tradycyjnego krosna, zakładania osnowy i tkania. Wszystko wg. dawnych metod ☺️
Obecnie realizujemy projekt „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.