W jedności siła! sekcja remontowo-porządkowa ruszyła z pomocą sekcji gastronomicznej.

W jedności siła 😁 sekcja remontowo-porządkowa ruszyła z pomocą sekcji gastronomicznej ☺️☺️☺️
Obcnie realizujemy projekt ” Warsztat Rękodzieła Ludowego- rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce”.