Siedleckie Targi Pracy.

Siedleckie Targi Pracy.
Jest nam niezmiernie miło, że wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie filia w Siedlcach wspólnie mogliśmy zorganizować wydarzenie jakim były 17. Siedleckie Targi Pracy.
Tegoroczne targi pracy skierowane były nie tylko do mieszkańców regionu którzy poszukują pracy bądź ją oferują, ale także do cudzoziemców, przede wszystkim obywateli Ukrainy, którzy szukają zatrudnienia w Polsce. A to wszystko za sprawą projektu, który obecnie realizujemy „Razem Możemy Więcej” Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców, projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
17. Siedleckie Targi Pracy trwały dwa dni. W piątek, 21 kwietnia, w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbyła się konferencja poświęcona problematyce zatrudnienia obcokrajowców w Polsce i w regionie. W konferencji uczestniczyła m.in. Ewa Flaszyńska dyrektor Departamentu Rynku Pracy oraz Agnieszka Drwal dyrektor Wydziału Rynku Pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
W sobotę, 22 kwietnia, odbyły się tradycyjne targi z udziałem lokalnych przedsiębiorców i instytucj. Wydarzenie zostało wpisane w Dzień Dobra Caritas Diecezji Siedleckiej oraz obchody Europejskiego Roku Umiejętności.
Serdeczne podziękowania dla naszych Uczestniczek obywatelek Ukrainy, za przygotowanie występu, który zapamiętamy na długo.