Siedlecka Spóldzielnia Socjalna Caritas zmieniła siedzibę,

nformujemy, że Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas zmieniła siedzibę:
ul. Świętojańska 4.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą świadczonych usług:
– usługi opiekuńcze;
– usługi porządkowe.
Ponadto każda potrzebująca osoba może bezpłatnie skorzystać z łaźni i pralni prowadzonej przez SSSC.
By uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy ul. Świętojańska 4.
Łaźnia i pralnia czynne są w godz. 9:00-14:00.
https://www.facebook.com/spoldzielniacaritas
Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas realizuje zadanie publiczne, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873), pod nazwą:
„Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym”. Realizacja zadania publicznego pn:” Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym”, finansowana jest z dotacji otrzymanej od Miasta Siedlce.