Ryneczek pracy w Centrum Integracji Społecznej

Dziś (17.07.) podczas reintegracji społeczno-zawodowej CIS, rozpoczął się cykl spotkań z doradcą zawodowym, Anną Balińską. Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do spotkań „twarzą w twarz” z pracodawcą w taki sposób, aby uczestniczący zostali postawieni w różnych sytuacjach i doświadczyli wszystkich emocji związanych z rozmową o pracę. Jest to ogromna szansa na poprawienie swojego wizerunku oraz dobry trening umiejętności prezentacji siebie, aby móc wrócić na rynek pracy. Cykl przewidziany jest na 10 spotkań, w tym 8 spotkań z doradcą zawodowym. W ostatnich dwóch spotkaniach wezmą udział zaproszeni pracodawcy, poszukujący pracowników
w wybranych zawodach. Ryneczek pracy to część projektu „Od wykluczenia do aktywizacji”, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, realizowanego przez Centrum Integracji Społecznej od czerwca do końca grudnia 2020r.