Reintegracja społeczna – zajęcia z zakresu poradnictwa prawnego.

W dniu dzisiejszym (19 maja) odbyły się kolejne zajęcia z zakresu poradnictwa prawnego które poprowadziła Pani Agnieszka Świerczewska.
Cykl zajęć w ramach projektu ” CIS-owianki i CIS-ownicy to profesjonalni pracownicy”.
„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023” dofinansowany przez MRiPS.