Reintegracja społeczna dla Uczestników CIS.

W ubiegły piątek 04.11.2022r. odbyły się zajęcia reintegracji społecznej, uczestnicy mieli możliwość rozmowy z pracownikami Stowarzyszenia SZANSA – Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem. Pani Małgorzata Paczóska oraz Pani Emilia Boruc mówiły o problematyce uzależnień. W drugiej części zajęć Psycholog Pani Anna Sachanowicz prowadziła zajęcia pt. Budujemy Mosty – Porozumienia, cykl zajęć „Akademia Dobrego Rodzica”.
A to za sprawą projektu który obecnie realizujemy „Warsztat Rękodzieła Ludowego – rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce” Projekt dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Budżetu Państwa.