Reintegracja społeczna.

W dniu dzisiejszym odbyła się reintegracja społeczna, prowadzącą była P. Anna Balińska. Uczestnicy poznali zagadnienia dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej. Nie zabrakło uśmiechów 😆 w ramach zajęć odbyły się zabawy integracyjne, ukazujące przekaz informacji.
Obecnie rajzujemy projekt: „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
CIS-OWIANKI CIS-OWNICY TO PROFESJONALNI PRACOWNICY
„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023” dofinansowany przez MRiPS.