Przyjmujemy włoszczyznę

Centrum Integracji Społecznej przyjmie chętnie każdą ilość warzyw na sekcję gastronomiczną. Jeżeli macie zbędną ilość warzyw lub owoców, nie  wyrzucajcie ich, przywieźcie do nas, na sekcję gastronomiczną. Nasi uczestnicy zrobią zupę dla osób potrzebujących i bezdomnych, korzystających ze stołówki Caritas.

Dziękujemy