Kurs spawania metodą MAG

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135

Spawanie metodą MAG (Metal Active Gas) jest procesem spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów lub w osłonie mieszanek gazowych. Elektrodą topliwą w obu wypadkach jest drut pełny może być pomiedziowana lub pokryta cienką warstwą tlenku, chroniących go przed korozją i polepszającą stabilność łuku podczas spawania.
Łuk elektryczny, jarzący się między elektrodą topliwą a elementami spawanymi, tworzy jeziorko ciekłego metalu i topi końcówką drutu elektrodowego, która wysuwa się z uchwytu spawalniczego.

W procesach spawania metodą MAG jako gazy osłonowe stosowane są dwutlenek węgla (CO2) i mieszanki gazowe (CO2 + Ar, CO2 + Ar + O2 oraz inne).
Metoda MAG ma zastosowanie do spawania stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.
Metodą MAG można spawać półautomatycznie i automatycznie, również spawanie zrobotyzowane.

KURS SPAWANIA MAG

Kurs trwa do 2 miesięcy. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do
piątku w godzinach 14:00–20:00, soboty 9:00–14:00.
Ilość godzin szkoleniowych (dydaktycznych) ogółem 150 (w tym:
zajęcia teoretyczne – 25, zajęcia praktyczne – 120, egzamin – 5)

 

 

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

 • wykształcenie min. podstawowe
 • brak przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w kursie (aktualne badania z medycyny pracy na stanowisku ślusarz-spawacz lub spawacz)

Nabyte kwalifikacje, rodzaj uprawnień, typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:

 • Książeczka spawalnicza
 • Certyfikat europejski
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Szkolenie teoretyczne:

 • zagadnienia BHP przy spawaniu metali
 • system szkolenia i kwalifikacji spawaczy
 • przegląd metod cięcia i spawania
 • technologiczne podstawy spawania metali
 • urządzenia do spawania MAG
 • materiały podstawowe i dodatkowe do spawania MAG
 • dokumentacja techniczna
 • technika spawania metodą MAG
 • klasyfikacja przyczyny powstawania i metody zapobiegania niezgodnościom spawalniczym
 • gazy techniczne
 • sprzęt pomocniczy do spawania metali

Szkolenie praktyczne:

 • instruktaż wstępny
 • cięcie tlenowe i plazmowe
 • napawanie blach
 • spawanie złącz teowych narożnych, pozycja PA, PF, PC, PB
 • spawanie złącz teowych, pozycja PG, PB, PG, PF, PD
 • złącza rurowe, pozycja PF, PB, PD

 

EGZAMIN !!!

Wykaz literatury:

Kazimierz Ferenc – Podręcznik spawania. Zagadnienia ogólne. (Agenda wydawnicza SIMP)

POBIERZ: Kurs spawania - Karta zgłoszenia