,,Mazowieckie CIS w dobie epidemii koronawirusa”.

Dnia 15.06 br. w Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach przy ul. Budowlana 1, odbyło się spotkanie zatytułowane:
„Mazowieckie CIS w dobie epidemii koronawirusa”, zorganizowane  w ramach projektu Koordynacji Ekonomii Społecznej na Mazowszu realizowanego
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Program spotkania obejmował następujące zagadnienia:

– Mazowieckie CIS w czasie pandemii – raport MCPS,

– Oferta MCPS dla PES na rok 2020,

– Działalność Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach,

– Oferta OWES – na przykładzie OWES Siedlce,

– Działalność CIS w czasie pandemii – doświadczenia, rekomendacje,

– Wyzwania stojące przed podmiotami prowadzącymi CIS.

W spotkaniu uczestniczyli: Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pani dr Katarzyna Marciniak-Paprocka,
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Pani Luiza Burba oraz Pani Aneta Sępka, Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Pani Beata Siedlecka, Pani Katarzyna Stanisławowska oraz Pan Hubert Pasiak, reprezentanci Centrum Integracji Społecznej w Ostrołęce, reprezentanci Centrum Integracji Społecznej w Brudzeń Duży, reprezentanci z Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie. Gospodarzem spotkania było Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach. W trakcie spotkania mogliśmy nie tylko przybliżyć działalność MCPS, SOWES, CIS-ów, ale również przedstawić formę współdziałania. Była to doskonała okazja do synergii działań zacieśnienia współpracy oraz wymiany doświadczeń. Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy.