Mamy to! Dostaliśmy dofinansowanie do projektu!

Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej od 1 marca 2024r. realizuje projekt:
CIS-OWIANKI CIS-OWNICY TO FACHOWI PRACOWNICY
„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024” dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Ekonomia Społeczna.
Priorytet II Ścieżki reintegracji Zadanie 1. Wspieranie podmiotów zatrudnienia socjalnego w dostosowaniu oferty reintegracyjnej do potrzeb pracodawców oraz Zadanie 2. Tworzenie ścieżek reintegracji ułatwiających płynne przejście uczestników CIS i KIS do zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej oraz umożliwienie im kontynuowania reintegracji po podjęciu zatrudnienia. Projekt zakłada zwiększenie skali usamodzielnienia ekonomicznego absolwentów CIS.
W ramach realizacji Programu zostaną zastosowane m. in:
– diagnoza potrzeb każdego uczestnika
– wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego
– wsparcie wykwalifikowanej kadry
– trening umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji – wsparcie zawodowe.