Kongres Inkluzji Społecznej na UPH.

W dniu 16 maja byliśmy obecni na VI Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej, organizowanym przez UPH w Siedlcach. Mieliśmy możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i wymiany doświadczeń ze specjalistami z Polski oraz innych krajów, m.in. Bułgarii i Białorusi.
Szczególne podziękowania za zaproszenie kierujemy do Pani rektor Tamary Zacharuk.