III Siedleckie Forum Rynku Pracy

W dniu 20 listopada 2018 roku gościliśmy na III Siedleckim Forum Rynku Pracy, organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. Konferencja skierowana była szczególnie do przedstawicieli biznesu – pracodawców, ale wśród zaproszonych gości znalazły się również zaprzyjaźnione Urzędy Pracy oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego. W trakcie Forum odbyła się również prezentacja podmiotów ekonomii społecznej tj. Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas i Spółdzielni Socjalnej Zioła Siedleckie. Prelegentami na Konferencji byli: Pani Iwona Pawluk, która przybliżyła działania PUP w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Pani Joanna Sajko Stańczyk wraz z Panem Łukaszem Marciniakiem, którzy zaprezentowali kompetencje przyszłości oraz Pani Agata Ługowska i Pani Barbara Mitelska, które przedstawiły podmioty ekonomii społecznej, jak również poruszyły zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Składamy serdeczne podziękowania na ręce Pana Arkadiusza Pękały – z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach za zaproszenie do udziału w Forum oraz możliwość ekspozycji naszych towarów. Podsumowując, możemy śmiało stwierdzić, że była to wspaniała i owocna okazja do budowania współpracy podmiotów ekonomii społecznej z biznesem.